Barnefattigdom - et innvandrerproblem

Norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre er nesten like aktive innenfor utdanning og arbeid som jevnaldrende i resten av befolkningen. Likevel er lavinntekt blant barn i økende grad noe som først rammer familier med innvandrerbakgrunn.

Nettressurser

SSB: Barnefattigdom - et innvandrerproblem

http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2010-03-12-01.html

Siste nytt

Få arbeidskonfliktar i 2009

EU-kommisjonen vil overprøve statsbudsjetter

FNs anbefalinger til Norge

Grensehandel

Hva vil samisk ungdom i Tromsø ha?preloaded image