Stort underskudd i kommuneforvaltningen

Nettressurser

Statistisk sentralbyrå: Stort underskudd i kommuneforvaltningen

http://www.ssb.no/komminnut/

Siste nytt

Få arbeidskonfliktar i 2009

EU-kommisjonen vil overprøve statsbudsjetter

FNs anbefalinger til Norge

Grensehandel

Hva vil samisk ungdom i Tromsø ha?preloaded image