Stabile tal for vigslar og skilsmisser

I 2009 blei det inngått 24 800 ekteskap, 10 200 ekteskap endte i skilsmisse og 11 900 par blei separerte. Det er om lag same tal som i 2008.

Nettressurser

Statistisk sentralbyrå: Stabile tal for vigslar og skilsmisser

http://www.ssb.no/ekteskap/

Siste nytt

Få arbeidskonfliktar i 2009

EU-kommisjonen vil overprøve statsbudsjetter

FNs anbefalinger til Norge

Grensehandel

Hva vil samisk ungdom i Tromsø ha?preloaded image