Resultater fra Innbyggerundersøkelsen

94 prosent av de som har svart på Innbyggerundersøkelsen er fornøyd med med å bo og leve i Norge. Nesten like mange, 89 prosent, er fornøyd med kommunen de bor i. Samtidig viser Innbyggerundersøkelsen at flere områder har et forbedringspotensial.

Nettressurser

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): Resultater fra Innbyggerundersøkelsen

http://www.difi.no/emne/organisering-og-effektivisering/resultater-fra-innbyggerundersokelsen

Siste nytt

Få arbeidskonfliktar i 2009

EU-kommisjonen vil overprøve statsbudsjetter

FNs anbefalinger til Norge

Grensehandel

Hva vil samisk ungdom i Tromsø ha?preloaded image