Fattigdom i Storbritannia

Stadig flere barnefamilier i Skottland er avhengig av offentlig støtte for å overleve. I Glasgow er situasjonen ekstra ille. Totalt 2,3 millioner barn vil leve i fattigdom i Storbritannia neste år om ikke regjeringen griper inn.

Nettressurser

Redd Barna: 2,3 millioner fattige barn i Storbritannia

http://www.reddbarna.no/default.asp?V_ITEM_ID=23713

Siste nytt

Få arbeidskonfliktar i 2009

EU-kommisjonen vil overprøve statsbudsjetter

FNs anbefalinger til Norge

Grensehandel

Hva vil samisk ungdom i Tromsø ha?preloaded image