Norsk-pakistansk kvinneliv

NOVA-forskar Bjørg Moens avhandling «Tilhørighetens balanse. Norsk-pakistanske kvinners hverdagsliv i transnasjonale familier» er no gjeve ut som NOVA-rapport.

Nettressurser

Norsk-pakistansk kvinneliv

http://www.nova.no/index.gan?id=20308&subid=0

Siste nytt

Få arbeidskonfliktar i 2009

EU-kommisjonen vil overprøve statsbudsjetter

FNs anbefalinger til Norge

Grensehandel

Hva vil samisk ungdom i Tromsø ha?preloaded image