Hvordan bli ungdom?

Mona-Iren Hauge har forsket på hvordan barn blir ungdom. Ungdomstiden er ikke bare hormonell storm, men også en periode der de unge skaper seg selv om etter eget eller andres bilde. Her forteller hun om sitt arbeid.

Siste nytt

Få arbeidskonfliktar i 2009

EU-kommisjonen vil overprøve statsbudsjetter

FNs anbefalinger til Norge

Grensehandel

Hva vil samisk ungdom i Tromsø ha?preloaded image