Lydfil - Typisk norsk? [06:47]
Last ned mp3 [3.1 Mb]

Typisk norsk?

Er du norsk om du bor i Norge, er norsk statsborger og snakker norsk? Eller er det viktig at vi forstår hverandre, stort sett liker de samme tingene og tolker verden på samme måte? Dette er det ikke så lett å gi noe svar på. I et moderne samfunn finnes det rom for å leve livet sitt på mange måter. En eldre mann som har levd hele sitt liv som fisker på kysten av Finnmark, og en ung, urban jente vil se på verden nokså ulikt. Samtidig endrer det norske samfunnet seg raskt, og det rommer i dag et stort mangfold av kulturer. Da endrer også det typisk norske seg. Men hva vil det egentlig si å være norsk i dag?

Finnes det noen typisk norske trekk?

Det å bli behandlet høflig er noe alle setter pris på. Men ofte kan vi høre at nordmenn oppfattes som uhøflige av turister. En norsk sosialantropolog påpeker at i USA er høflighet en måte å nærme seg en usikker situasjon på. Et smil eller en hilsen kan gjøre det enklere å samarbeide, mens i Norge er en mer opptatt av at samtalen skal være ekte og oppriktig. Overdreven høflighet blir derfor sett på som overflatisk.

 
Et representativt bilde av Norge?Et representativt bilde av Norge?

Både geografi og det kalde klimaet er viktig for å forstå Norge og nordmenn. Geografisk har vi ligget så langt mot nord at vi har vært utenfor viktige hendelser lenger sør i Europa. Det kalde klimaet har ført til at mange nordmenn legger stor vekt på hus og innredning. Siden vi er så få og landet så langstrakt, har vi bodd langt fra hverandre. Vi har møtt hverandre sjeldnere enn folk som har bodd tett på hverandre i storbyer, noe som nok har påvirket vårt sosiale liv. Det er ikke så sjelden å høre utlendinger si at nordmenn er tilbakeholdne og vanskelig å komme inn på.

Det er blitt sagt at Norge er verdens største lokalsamfunn der «alle kjenner alle». Vi dyrker stillheten, ønsker fred og ro og saklighet og anstendighet. Det skal ikke jukses. Og en merkelig motsetning som enkelte har påpekt, er at vi legger vekt på at folk skal ha egne meninger, men du må også «oppføre deg som folk flest». Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen nevner en del trekk som karakteriserer det norske: luthersk kristentro med vekt på disiplin og hardt arbeid, nøysomhet og det å leve enkelt. Vi er selvstendige og liker ikke et samfunn med store forskjeller mellom folk. Likhetstanken gjør også at vi er skeptiske til eliter, men vi godtar dem om de er folkelige.

Nordmenns forhold til naturen er også noe som ofte framheves. Turer i skog og mark blir sett på som et viktig gode og er noe de fleste foreldre ønsker å lære barna sine. Og på turer skal vi spise matpakke.

Matpakka – ekte norsk?

I en avis kunne vi for noen år siden lese: «Statens ernæringsråd har gjort et krafttak for å få elever til å spise matpakke.» En som har forsket på norske mattradisjoner, påpeker: «Matpakka er det mest typisk norske, kanskje det eneste typisk norske.» Og det kan være mye som taler for det: Alle kjenner til den, og vi har stort sett en felles oppfatning om hvordan den bør se ut, og hva vi gjør med den. Den er en viktig del av den norske sosialiseringen. Den spises som regel sammen med andre i kantiner, i klasserom og i naturen. En bretter opp papiret, skivene må ligge der de ligger, ikke legges på fat. Og maten skal spises med hendene. Har en for fin matpakke, vil en skjule den for de andre, og har en uvanlig mat, vil en gjøre det samme. Vi er overbevist om at matpakka er nødvendig for at en skal bli sunn. Og det skal være kald mat. Varm mat er galt til lunsj. Det virker som om de fleste nordmenn tror at melk og grovbrød alltid har vært en del av den norske maten.

Fra en skole ble det sendt ut følgende skriftlige melding fra rektor: «Vi har registrert at flere elever spiser nudler i matpausen, og færre og færre har med matpakke hjemmefra. Skolens ledelse ser med bekymring på utviklingen ut fra et ernæringsmessig perspektiv. Vi oppfordrer foreldre til å passe spesielt på at barna får med seg matpakke på skolen.»

Det kan jo være greit å reflektere over at halvparten av menneskene i verden lever på ris og nudler. Det ligger mye moral og nøysomhet i den norske matpakka. På Aftenpostens barne- og ungdomssider ble det gitt følgende svar på barns ønske om kantine på skolen: «Dette er noe stort tull! Mat til å spise på skolen skal du ta med deg hjemmefra. Vi er ikke fattige i Norge. En av grunnene til det er at vi ikke har lagt oss til altfor fine og dyre og jålete vaner. En god vane er å smøre skolemat før du går hjemmefra.» Ja, slik gjør en ekte nordmann. I 2007 innførte regjeringen Stoltenberg gratis frukt og grønt på rene ungdomsskoler og skoler med alle trinn (1–10). Undersøkelser hadde vist at elever, spesielt på ungdomsskolen, hadde et for dårlig kosthold.

Typisk norsk i et flerkulturelt samfunn

Foreldrene dine vokste nok opp i et Norge med en mer homogen kultur. Det var enklere å si hva som var typisk norsk. Norge endrer seg raskt. De norske verdiene som er nevnt ovenfor, er kanskje allerede fremmede for mange ungdommer. Den globale økonomien, internett og reising gjør at det norske samfunnet er i ferd med å bli svært mangfoldig. Mange innvandrere er vokst opp i to kulturer; de er for eksempel både pakistanere og nordmenn med to språk, skikker og regler. I det moderne samfunnet må mange kombinere flere identiteter og kulturer på samme tid. Kan det tenkes at kebab og Bollywood om noen år vil bli betraktet som typisk norsk?

 

Typisk norsk?

  1. Hvorfor er geografi og klima viktig om en skal forstå Norge og nordmenn?
  2. Hva menes med at Norge er «verdens største lokalsamfunn»?
  3. Ligger det typisk norske fast, eller endrer det seg over tid?
  4. Hva er det med matpakka som gjør at den er blitt betraktet som typisk norsk?
  5. Diskuter: Hva synes du er typisk norsk?
  6. Diskuter: Hva tror du er typisk norsk om 50 år?
preloaded image