Aktiviter etter læreplanmål

Kryss av for hvilke læreplanmål du vil ha aktiviteter:

Kultur

Individ og samfunn

Politikk og demokrati

Internasjonale forhold

Arbeids- og næringsliv

preloaded image