Velkommen til Radar Digital

Nettstedet er delt i to hoveddeler. Den ene delen inneholder den digitale boka. Her kan du lese eller høre lydversjon av teksten.

Den andre delen inneholder diverse aktiviteter (kildeoppgaver, test deg selv, videoklipp osv.). Du kan hele tiden bevege deg mellom bok og aktiviteter.

Du velger bok eller aktiviteter ved å klikke på fanene øverst til høyre.


Heldigitalt læreverk!
Radar Digital er et heldigitalt læreverk i samfunnsfag vg1 og vg2. Læreverket bygger på boka Radar og består av nettsted med tilpassede tekster, oppgaver, videoklipp, lydversjon av tekstene og diverse ressurser. Radar Digital består av godt utprøvde tekster, oppgaver og opplegg. Lærersidene har omfattende ressurser til undervisning og forberedelser.

Skoleåret 2011/2012 og 2012/2013 er nettstedet åpent og gratis. Nettstedet legges ned 1. september 2013.

Ta kontakt for mer informasjon
Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt på epost radardigital@cappelendamm.no.

preload