Oppgaver

Sosialisering

1 Kjeftesmelle og kompis?

En undersøkelse om hvordan tenåringer oppfatter foreldrene sine, konkluderte blant annet med at mor framstår som kjeftesmella i familien, mens far er tenåringens kompis. Hva mener du?

2 Bør foreldre ha lov til

a) å vite hvor du er til enhver tid

b) å bestemme når du skal komme hjem i helgene
c) å sjekke om du har gjort leksene
d) å nekte deg å være sammen med en bestemt person
e) å pålegge deg minst fem timers gratis husarbeid i uka
f) å nekte deg ferietur i Europa før du er myndig
g) å nekte deg å overnatte hos kjæresten

3 Hvem påvirker?

Vi blir alle påvirket av andre. Det kan være foreldrene dine, skolen, en god kamerat, TV, kjendiser eller andre.
 
Hvem tror du påvirker deg mest når det gjelder dette:
 • valg av yrke
 • valg av klesstil
 • musikken du hører på
 • forhold til andre religioner
 • hvilket politisk parti du sympatiserer med
Lag en liste og sammenlign med andre i klassen.
 

4 Sosialiseres til vold?

Ta utgangspunkt i følgende påstand: «Barn + voldelige dataspill = voldelig ungdom.»
Paneldebatt: Del klassen i tre deler. Del en representerer «publikum i salen», del to representerer tilhengere av dataspill og del tre representerer motstandere av dataspill.
Bruk først 15 minutter til diskusjon innad i gruppene. Noter hvilke argumenter gruppen kan bruke for å argumentere sin sak. Gruppen som representerer «publikum i salen» lager en liste med spørsmål som stilles de to andre gruppene i en paneldebatt.

5 Hvorfor er det slik?

 1. Svært få unge i storbyene flytter over kommune-grensene, mens nesten halvparten av unge menn og nærmere 65 prosent av unge kvinner i utkantkommuner flytter fra den kommunen de er vokste opp i.
 2. Unge menn er mer utsatt for trafikkulykker enn unge kvinner.
 3. Selv om unge menn er mer utsatt for vold og trusler om vold, er det unge kvinner som er mest urolige for å bli utsatt for slike handlinger.

(Kilde: SSB)

Sett sammen grupper på tre og tre. Diskuter innad i gruppen og skriv ned hva dere kommer fram til.
 

6 Likestilling i Norge? Diskuter disse påstandene:

 1. Å gå i tog 8. mars (kvinnedagen) er fullstendig meningsløst. Det forandrer ingenting. Kvinner har fått mer enn nok likestilling.
 2. Husarbeidet er altfor lite verdsatt. Hadde det blitt satt mer pris på, ville mange flere kvinner vært hjemme.
 3. Det spiller ingen rolle om jeg tjener pengene og mannen min er hjemmeværende. 
 4. I dag har kvinner ett års fødselspermisjon. Mannen bør tvinges til å være hjemme minst seks måneder av denne tiden. 
 5. Det er så få kvinnelige sjefer i næringslivet fordi de simpelthen ikke ønsker å lede bedrifter. 
 6. Besøk en leketøysbutikk og lag en oversikt over hva som er ment å være typiske jenteleker og typiske gutteleker. Er det noen forskjell? Rapporter tilbake til klassen.

7 Seksuelle tjenester

Fra første januar 2009 ble det forbudt å kjøpe seksuelle tjenester i Norge, mens det fortsatt er tillatt å tilby seksuelle tjenester. Finn fram til argumenter som forsvarer det nye lovforbudet, og argumenter som taler mot kriminalisering av sexkjøp. Del dere i to grupper med motsatt syn på lovforbudet. Avslutt med debatt og oppsummering.
 

Familie og samliv

8 Bygg et boligfelt

Finn ut hvordan den typiske norske familien ser ut i dag .
Dersom du skulle bygge et helt nytt boligfelt med utgangspunkt i hvordan den norske familien ser ut, hva ville du legge vekt på? Tegn inn barnehage, skole, fritidsklubb, butikk, hus, blokker, eldreboliger og for eksempel golfbane og en fotballbinge på et blankt ark. Sammenlikn med de andre i klassen etterpå.
 

9 Ulikhet og samliv

 1. Kunne du tenke deg å gifte deg med en som har en helt annen bakgrunn, kommer fra et helt annet miljø og går dårlig sammen med dine foreldre? Kanskje det holder å være forelsket? Diskuter.
 2. Drøft påstanden: «Det beste som kan skje i Norge er at kristne og muslimer i mye større grad gifter seg med hverandre. Først da kan vi si at integreringen har lykkes.»

10 Forelskelse, kjærlighet, ekteskap og skilsmisse

Forelskelse, kjærlighet og ekteskap. Ut fra dagens statistikk kan vi like gjerne si forelskelse, kjærlighet, ekteskap og skilsmisse. Fem av ti ekteskap ender med skilsmisse. I 1960 var det ett av ti ekteskap som ble oppløst, mens mellom to og tre av ti skilte seg i 1980. Utviklingen viser en ganske kraftig økning i antall skilsmisser, uten at det ser ut til å skremme folk fra å gifte seg.
Antall par som gifter seg per år, har endret seg lite de siste årene. Hvert år er det ca. 25000 par som velger å gifte seg kirkelig eller borgerlig. Dette skjer altså selv om halvparten av ekteskapene ser ut til å ende i skilsmisse. Og mange barn vil oppleve at foreldrene går fra hverandre. I 2006 var det 10 600 barn som fikk forandret livet sitt på grunn av skilsmisser. Når det gjelder samboerpar, vet vi at de i enda større grad velger å flytte fra hverandre enn det gifte par gjør.
Om 10–15 år vil mange av dagens 17-åringer være gifte og kanskje også skilte. Dette er årsklasser som i mange tilfeller selv har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre. Spørsmålet er om de har lært noe av foreldrenes samlivsbrudd som gjør at tallet på skilsmisser vil synke. Kanskje er det slik at de tenker seg ekstra godt om før de velger en partner for resten av livet? Det kan også tenkes at mange i årene som kommer, velger å ikke gifte seg fordi de opplevde hvordan det gikk med foreldrene.
                        
 1. En forsker har påstått at en forelskelse bare varer i høyst ett år. Er du enig?
 2. Hvorfor skiller så mange seg i dag?
 3. Hvordan mener du at en kan unngå skilsmisse i et ekteskap?
 4. Lag en oversikt med noen viktige trekk som gjelder ekteskap og
  skilsmisser i Norge. Du kan bruke teksten i boka og internett som kilde.

11 Diskuter hver av uttalelsene nedenfor.

Gå sammen to og to. En av dere støtter uttalelsen, mens den andre har klare motforestillinger. Blir dere enige?
 • Pave Benedikt XVI : «Alt som er med på å svekke oppfatningen om et ekteskap kun er mellom en mann og en kvinne, som enten direkte eller indirekte står i veien for dette, er en hindring mot verdensfreden» (Kilde: DagenMagazinet)
 • Informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, Espen Ottosen: «Programmer som handler om at homofile forelsker seg, kan forvirre barn og unge.» Bakgrunn for uttalelsen: Da barneprogrammet Super-G på NRK1 arrangerte «kysse-kurs», brukte programlederen to barbiedukker, altså to kvinner, for å demonstrere hvordan man kan kysse.
 • Forsker Sigrun Saur Stiklestad : «De barna som har fått greie på at mamma liker damer mens de ennå er små, ser på dette som noe helt naturlig. De har jo vokst opp med at det er slik.» (Kilde: Dagbladet.no)

 Kriminalitet

12 Hvem er mest utsatt for vold?

Studer figuren og svar på spørsmålene.
 
 1. Hvilken aldersgruppe er mest utsatt for vold?
 2. Diskuter hvorfor denne aldersgruppen er mest utsatt for vold.
 3. Hvor stor har økningen vært i prosent og prosentpoeng fra 2001 til 2007?
 4. Diskuter hvorfor det er så stor forskjell i utsatthet for vold i de to aldersgruppene 16–24 år og 25–44 år
 5. Kan dere finne fram til fem gode råd om hvordan unge mennesker kan unngå å bli utsatt for vold?

13 Ulike forbrytelser

Studer figuren og svar på spørsmålene.
 1. Beskriv hovedtrekkene som vist på figuren.
 2. Narkotikaforbrytelser utgjør en stor andel av forbrytelsene. Lag tre konkrete forslag til tiltak mot denne type forbrytelse.
 3. Er noen typer forbrytelser mer alvorlige enn andre? Diskuter og ranger.

14 Unge og straff

I aldersgruppen 14 til 17 år er ca. 57 prosent av straffereaksjonene forelegg og bøter, 14 prosent er samfunnsstraff, 17 prosent er betinget fengsel og kun 5 prosent er en ubetinget fengselsdom.
 1. Hva kan være årsaken til at så få unge straffes med ubetinget fengsel?
 2. Diskuter påstanden: «Når risikoen for ubetinget fengsel er så liten, mister straff sin preventive betydning».
 3. Hva mener du er passende straff for: drap, voldtekt, miljøkriminalitet, salg av narkotika? Spiller det noen rolle hvor gammel forbryteren er? Sammenlign svarene dine med andre i klassen. Undersøk også på nettet hva som er de reelle strafferammene for forbrytelsene over.

 

15 Hva er riktig straff?

Ann er 18 år og går siste halvåret på videregående skole. Hun har rusproblemer, og politiet har nå for fjerde gang avslørt at hun kjøper og bruker hasj. Sist de pågrep henne viste det seg at hun var i besittelse av 15 gram hasj. Ved tidligere pågripelser har straffen vært bøter. Nå skal hun møte i tingretten. I tingretten er det en dommer, to meddommere, aktor, forsvarsadvokat, aktors vitne og forsvarets vitne. Aktors vitne er politikvinnen som pågrep Ann, mens forsvarets vitne er skolens rådgiver. Under forhør kom det fram hvem hun hadde kjøpt hasjen av. Dette førte til at en hasjliga ble avslørt. Takket være skolens rådgiver og støtte hjemmefra, ser det ut til at hun vil klare å fullføre videregående skole. Etter hver av de tidligere bøteleggingene har hun lovet å legge om livsstilen. Det som nå har skjedd, mener mange er et skuffende tillitsbrudd. Gjør klasserommet om til en rettssal og fordel rollene. De som ikke har roller i selve rettssaken, er journalister som leverer reportasjer til sine redaksjoner (TV/avis/radio). Strafferammen er bøter og/eller fengsel i inntil 6 måneder. 
 

16   Diskuter påstandene

 1. «Tagging er en form for kunst. Det kan faktisk være pent å «male» triste bygninger i friske farger.»
 2. «Tagging er ikke ungdomsstreker. Det er kriminell atferd og bør straffes med fengsel og høye bøter.»

 

preloaded image