Lydfil - Etablering av bedrift [10:36]
Last ned mp3 [4.9 Mb]

Etablering av bedrift

I Norge finnes det nesten 500 000 bedrifter. Hvert år etableres det i overkant av 40 000 nye bedrifter i Norge. Ikke alle disse blir en suksess, men statistisk overlever rundt seks av ti nyetablerte bedrifter. Blant dem som velger å etablere sin egen bedrift, står nok ønsket om det å være sin egen herre høyt.

Det norske selskapet Think har slitt i motbakke lenge. Er det forretningsideen det er noe i veien med? (Scanpix)Det norske selskapet Think har slitt i motbakke lenge. Er det forretningsideen det er noe i veien med? (Scanpix)

Felles for dem som starter sin egen bedrift, er at de har en idé. Mange tror kanskje at det er nødvendig å komme opp med en helt original idé for å lykkes med en bedriftsetablering. Slik er det ikke. De fleste nye bedrifter etableres innenfor eksisterende bransjer, og de tilbyr tradisjonelle varer og tjenester. Det viktigste er at noen er interessert i å kjøpe det bedriften har å tilby.

En bedriftsetablering innebærer risiko. Det er vanskelig å si på forhånd om bedriften vil lykkes. Ofte vil det ta litt tid før bedriften tjener penger, og da er det viktig å ha en god plan for hvordan økonomien skal håndteres. For at risikoen ved en bedriftsetablering skal være så liten som mulig, er det viktig at etableringen planlegges godt. Etableringen kan planlegges ved at bedriftsetablereren lager en forretningsplan.

Forretningsplanen

Forretningsplanen er en systematisk gjennomgang og vurdering av alle forhold rundt en bedriftsetablering. Den inneholder informasjon om forretningsideen, en markedsvurdering, informasjon om hvordan bedriften skal markedsføre produktene sine, og informasjon om de økonomiske forholdene rundt etableringen.

Forretningsidé

En forretningsidé skal gi svar på disse spørsmålene:

 • Hvilket behov skal bedriften dekke?
 • Hvem er kundene til bedriften?
 • Hvilket særpreg har bedriften?
   

La oss si at du vurderer å starte en bedrift som skal selge bager med skolens logo trykt på. Du ser for deg at disse bagene kan selges til elever på skolen din.

Bedriften vil da dekke et behov for bager. Kundene til bedriften vil være elever på videregående skole. Særpreget til bedriften er at den spesialiserer seg på bager som er spesialtilpasset med skolens logo. Blir salget en suksess, kan virksomheten utvides til salg av bager også på andre skoler.

Markedsvurdering

Før bedriften etableres, er det lurt å foreta en markedsvurdering. Markedsvurderingen skal gi svar på om det er et grunnlag for bedriftsetableringen. Vi må undersøke hvem konkurrentene er, og hva de har å tilby. Videre må vi vurdere hvem kundene våre er. Hvilken målgruppe er det bedriften henvender seg til, og hvilken pris kan vi ta for produktet?

Hvordan er interessen blant elever i videregående skole for å kjøpe bager med skolens logo? Er det andre bedrifter som tilbyr tilsvarende produkt?

I tillegg til å vite noe om konkurrentene og potensielle kunder er det også viktig å skaffe seg informasjon om potensielle leverandører. Hvor kan vi få kjøpt bagene, og hvor kan vi få trykt skolens logo på bagene?

Informasjon om konkurrenter, kunder og leverandører kan vi få fra bransjeorganisasjoner eller hos Statistisk sentralbyrå. Ofte er det også nødvendig å samle inn informasjon på egen hånd. Det kan gjøres gjennom spørreundersøkelser, observasjoner eller intervjuer.

For å finne ut om det er interesse for skolebagene, kan du for eksempel lage et spørreskjema som du deler ut til elever på skolen din. Da kan du også kartlegge hvor mye de eventuelt er villige til å betale for bagene.

Markedsføring

Hvis markedsvurderingen viste at forretningsideen har potensial, er neste steg i etableringsfasen å legge opp en markedsføringsstrategi. Markedsføringsstrategien har blant annet som formål at potensielle kunder skal få kjennskap til produktet som selges.
En vanlig misforståelse er å sette likhetstegn mellom markedsføring og reklame. Reklame er riktignok en del av markedsføringen, men med markedsføring mener vi mer enn bare reklame. Vi kan se for oss en verktøykasse med ulike virkemidler som vi har til rådighet for å kunne utvikle en god markedsføringsstrategi. De viktigste virkemidlene er

 • pris
 • plass (distribusjon)
 • produkt
 • promosjon

Dette blir gjerne kalt «de fire p-ene».

Økonomi

En viktig forutsetning for at bedriften skal bli en suksess, er at det økonomiske er på plass. Som regel krever en bedriftsetablering kapital. Bedriftsetablereren er derfor nødt til å vurdere hvor mye penger som kreves, og hvordan disse pengene skal skaffes. Hvor mye penger trengs for å komme i gang med salg av bagene, og hvordan kan disse pengene skaffes? Etableringsfasen er vanskelig, og det kan ta tid før bedriften vil tjene penger. De fleste må låne penger, og det kan være gunstig å få et langsiktig lån. Ofte er det et pantelån. Det gir banken sikkerhet om noe skulle gå galt. Banken kan også gi kassakreditt. Da har du penger til disposisjon i en periode før du får inntekter, men dette er en dyr lånemåte.

Du er også nødt til å beregne hvor mye som må selges for at bedriften skal gå med overskudd. La oss si at du må selge 200 bager det første året for å gå med overskudd. Du må da vurdere om dette er realistisk å få til. Hvor mange elever går det på skolen din? Hvor mange vil være interessert i å kjøpe?

Selskapsform og registrering

Når bedriften er klar til oppstart, må du ta stilling til hva slags selskapsform bedriften skal ha. Starter du bedriften alene, kan det være aktuelt å etablere et enkeltmannsforetak. I et enkeltmannsforetak er du selv ansvarlig for hele virksomheten, også eventuell gjeld. Starter du bedriften sammen med andre, kan et ansvarlig selskap (ANS) være aktuelt. Her er vanligvis alle ansvarlige for hele gjelden. Noen ganger kan etablererne avtale ansvar bare for sin egen eierandel. Det er kalt et selskap med delt ansvar (DA). En annen mulighet er å starte et aksjeselskap (AS). Fordelen med et aksjeselskap er at dersom det går konkurs, vil eierne, aksjonærene, bare være ansvarlige for det beløpet de har betalt inn i aksjekapital. For å starte et aksjeselskap må stifterne skyte inn minimum 100 000 kr i aksjekapital.

Bedriften må også registreres i Foretaksregisteret. Dersom bedriften ansetter noen, må den gi beskjed til trygdekontoret i kommunen. Selskapet må også betale arbeidsgiveravgift til folketrygden og trekke forskuddsskatt. Har bedriften ansatte, må den melde fra til Arbeidstilsynet. Driver den næringsvirksomhet, må den også føre regnskap. Regnskapsregler får vi fra fylkesskattekontoret. For å være sikker på at alle papirer blir fylt ut riktig, er det fornuftig å søke råd og hjelp.

Hjelp til etablering

Kommunen din kan ha en tiltakssjef eller en næringssjef som kan hjelpe med bedriftsetableringen og også vurdere forretningsideen og gi råd. En god veiledningstjeneste er Narviktelefonene, som kan gi råd om etablering, selskapsform, finansiering, registrering osv. Tilsvarende informasjon kan du også få gjennom internettsiden www.bedin.no, som drives av Nærings- og handelsdepartementet.  

Etablering av bedrift

 1. Hva inneholder forretningsplanen?
 2. Hvordan kan du foreta en markedsvurdering?
 3. Hva skal en markedsvurdering gi svar på?
 4. Hvilke virkemidler har vi til rådighet i markedsføringen?
 5. Hva er forskjellen mellom et enkeltmannsforetak og et ansvarlig selskap?
 6. Diskuter: Hvilke norske bedrifter er du imponert over? Hvorfor?
 7. Diskuter: Hva er den beste forretnings-ideen du har hørt om?
preloaded image