Lydfil - Har du rett? [05:03]
Last ned mp3 [2.3 Mb]

Har du rett?

Mangfoldet av varer i butikkene er enormt, og stadig nye produkter blir introdusert. Produkter vi knapt hadde hørt om for fem år siden, er nå en naturlig del av hverdagen. Det er spennende med ny teknologi, men den viser seg også å være sårbar. Hvilke rettigheter har vi som forbrukere hvis for eksempel den nye mobiltelefonen ikke virker som den skal?

Forbrukerrettigheter

Rettighetene våre som forbrukere finner vi i forbrukerkjøpsloven. Denne loven gjelder når privatpersoner kjøper noe fra næringsdrivende, for eksempel en ny mobiltelefon fra en butikk. Kjøp mellom privatpersoner og kjøp mellom næringsdrivende er regulert i kjøpsloven. Et viktig hovedprinsipp i forbrukerkjøpsloven er at en selger ikke har lov til å gi deg dårligere vilkår enn det loven bestemmer. Selgeren kan altså ikke lage sine egne salgsbetingelser som gir deg dårligere rettigheter enn det du har krav på gjennom loven.

Hva kan du kreve av varen?

Kan du kreve ny mobil dersom batteriet slutter å virke etter syv måneder? (Scanpix)Kan du kreve ny mobil dersom batteriet slutter å virke etter syv måneder? (Scanpix)

Forbrukerkjøpsloven sier at varen skal være slik du har avtalt med selgeren. Har selgeren sagt at den nye mobiltelefonen også kan brukes som mp3-spiller, har du krav på at mobiltelefonen kan brukes til det. Du har også krav på at varen skal ha samme egenskaper og holdbarhet som tilsvarende ting. Du må for eksempel kunne forvente at du kan sende SMS med den nye mobiltelefonen du kjøper. Er ikke tingen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve ifølge loven, har varen en mangel.

Loven sier at alle feil som oppstår de første seks månedene, skal regnes som fabrikkfeil, hvis ikke selgeren beviser noe annet. Et eksempel kan være at den nye mobiltelefonen din ikke lenger lager lyd når noen ringer. Men ikke alle feil ved en vare utgjør en mangel. Dersom skjermen på mobiltelefonen din blir knust, vil det normalt ikke regnes som mangel. Feil en må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt omfattende bruk, er ikke en mangel. I slike tilfeller må du selv betale reparasjonen.

Hva har du krav på hvis varen har en mangel?

Hvis varen har en mangel, kan du kreve at selgeren gir deg en ny tilsvarende gjenstand (omlevering), eller at selgeren retter mangelen. Det er du som kan velge om du vil ha en ny vare, eller om den skal repareres. Selgeren kan bare kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny (for eksempel at varen ikke lenger produseres), eller at det vil medføre en urimelig kostnad å skaffe en ny. Går mobiltelefonen din i stykker, vil det generelt være en kurant sak for selgeren å få denne omlevert. Uavhengig av om du får varen omlevert eller reparert, skal det ikke koste deg noe. Er ikke en feil rettet etter to reparasjoner, kan du heve kjøpet og få pengene tilbake. For mobiltelefoner gjelder denne regelen om antall reparasjoner i to år. Tar reparasjonen mer enn en uke, har du krav på å få låne en telefon mens du venter på å få din egen tilbake.

Oppdager du en feil med varen, må du klage innen to måneder etter at du oppdaget feilen. Hovedregelen er at du klager så raskt som mulig. Det er også grenser for hvor gammel varen kan være hvis klagen din skal føre frem. Den absolutte klagefristen er innen to år etter at du overtok varen. For produkter som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, for eksempel møbler eller biler, er klagefristen fem år.

Bytterett og angrerett

Bytterett betyr at du kan levere en vare mot å få en annen tilbake. Denne bytteretten er ikke fastlagt i noen lov, men mange butikker gir deg likevel en slik rett. Et typisk eksempel er bytting av julegaver.

Handler du gjennom TV-shop, postordre eller internett, har du en utvidet angrerett. Denne følger av angrerettsloven. Angrefristen er 14 dager. Selgeren plikter å sende med et ferdig utfylt angrerettskjema. Dersom selgeren ikke sender et angrerettskjema med varen, er fristen inntil tre måneder. Varen du ønsker å bytte, skal sendes raskest mulig tilbake og i samme stand som da du fikk den.

Har du rett?

  1. Du har kjøpt deg ny mobiltelefon i butikken. Hvilken lov regulerer rettighetene dine?
  2. Hvilke angrerettigheter har du når du ikke kjøper mobiltelefonen over disk
    i en butikk?
  3. Når må du klage dersom mp3-spilleren din går i stykker?
  4. Du mister mobiltelefonen i snøen, og den slutter å virke. Hvilke rettigheter har du?
  5. Kan du alltid kreve ny vare, eller kan selgeren kreve å reparere den gamle?
  6. Diskuter: Hvilke selgere av mobiltelefoner i nærområdet gir best service?
preloaded image