Lydfil - Personlig økonomi [07:45]
Last ned mp3 [3.6 Mb]

Personlig økonomi

Når du flytter for deg selv er det viktig å ha kontroll over økonomien! (Scanpix)Når du flytter for deg selv er det viktig å ha kontroll over økonomien! (Scanpix)

 

Fordi de fleste av oss har begrenset med penger, er det viktig å disponere på en fornuftig måte det vi har. Det må være samsvar mellom pengene som kommer inn, og det som går ut. Med andre ord må vi planlegge forbruket ut fra hva vi har av inntekter og utgifter.

For å holde oversikt over inntekter og utgifter er det lurt å sette opp et budsjett. Et budsjett er en plan over inntekter og utgifter i en gitt periode. Et budsjett kan strekke seg over ulike tidsrom, for eksempel en uke, en måned eller ett år. For å skaffe god oversikt over din egen økonomi kan det være lurt å sette opp et budsjett for hver måned.

Sparing

Det finnes en rekke ulike former for sparing. Et godt sparealternativ er å sette pengene i banken på en sparekonto. Banken gir renter slik at formuen vokser. Hvor mye renter banken gir, er avhengig av rentenivået. Fordelen med å sette pengene i banken er at det innebærer svært liten risiko.

Det er en sammenheng mellom risiko og den avkastningen en kan forvente. Sparealternativer med potensiell høy avkastning, for eksempel aksjer, innebærer også relativt høy risiko. Sparing i bank, som har svært liten risiko, har relativt lav avkastning.

Et godt alternativ for dem som ønsker å spare, er såkalt BSU (boligsparing for ungdom). Ordningen gjelder dem som er under 34 år. Fordelen med BSU er at det blir gitt god rente og skattefradrag for den som sparer. Ulempen er at pengene som spares, bindes opp mot bruk til bolig eller til å betale på boliglån.

Ved valg av spareform er det også viktig å ta hensyn til likviditeten. Med likviditet mener vi hvor raskt sparepengene kan gjøres om til kontanter. Sparer du for eksempel i aksjer, må du selge dem før du får kontanter. Sparer du på en vanlig sparekonto, er pengene lettere tilgjengelige.

Ved valg av spareform bør du altså ta hensyn til avkastning, risiko og likviditeten.

Lån

Ved kjøp av dyre gjenstander som hus og bil er det vanlig å finansiere kjøpet helt eller delvis gjennom lån i banken. Banken låner ut penger mot at det blir betalt tilbake med renter. Totalt sett betaler vi tilbake mer enn det vi i utgangspunktet har lånt. Det koster altså penger å låne. I tillegg til at vi betaler renter til banken, betaler vi også avgifter og gebyrer. Tar du for eksempel opp et huslån på 1 million kroner som du betaler tilbake over 20 år med en effektiv rente på 3,5 %, ender du opp med å betale tilbake ca. 1 380 000 kr, altså 380 000 kr mer enn det du i utgangspunktet lånte.

I tillegg er det også mulig å kjøpe på kreditt. Også dette kan være svært dyrt. Den som inngår avtale om kredittkjøp, må være myndig.

Hvor dyrt blir det egentlig?

– Hos oss kan du søke om lån på inntil 100 000 kroner uten sikkerhet. Vi spør deg ikke om hva du skal bruke pengene til. Du har drømmene, vi hjelper deg med muligheten.

Du kjenner kanskje igjen annonseteksten? Daglig tilbys vi denne type lån, som vi kaller forbrukslån. Tallet på nordmenn med forbrukslån har femdoblet seg siden 1997, og nå har nesten halvparten av oss et slikt lån. Forbrukslånene er ofte knyttet opp mot kredittkort.

Ekspertene advarer mot forbrukslån. Denne typen lån er den dyreste måten å finansiere et kjøp på. Renter er prisen vi betaler for å låne penger. Rentebeløpet vi betaler for et forbrukslån, er fem–seks ganger større enn det vi betaler for et vanlig lån, for eksempel lån til leilighet når vi selv har spart noen av pengene som trengs til kjøpet. I tillegg kommer høye avgifter og gebyrer. Tar du opp et forbrukslån på for eksempel 50 000 kroner og bruker fem år på å nedbetale lånet, vil du generelt måtte regne med at du i løpet av de fem årene har innbetalt 75 000 kroner. Det viser seg også at i perioder der rentenivået i Norge synker, skjer det nesten ingen endringer når det gjelder forbrukslån. Det forklares med at folk flest har en slappere holdning til forbrukslån, fordi det å ta opp denne typen lån ofte er en impulshandling. En ser noe i butikk som en gjerne vil ha, og hopper på muligheten for lån der og da. Det fristes også med rentefri betalingsutsettelse. En betalingsutsettelse på to måneder koster ca. 300 kroner i gebyr. Etter disse månedene kan du betale inn hele beløpet, men langt de fleste er avhengige av forbrukslånet og benytter seg av det. Aldersgrensen for forbrukslån og kredittkort er 18 år. En del långivere opererer med høyere aldersgrense.

Forbrukerrettigheter

Som forbrukere opplever vi et enormt vareutvalg. Vi har fått tilgang til varer fra alle verdenshjørner. Samtidig som at butikkene fylles opp av stadig flere ulike varer, blir markedsføringen mer og mer intensiv. Reklame er blitt en del av hverdagen enten vi liker det eller ikke. Denne utviklingen stiller store krav til forbrukerens evne til å vurdere all denne informasjonen. Aktuelle problemstillinger som forbrukeren i dag må ta stilling til, er for eksempel miljøhensyn og etiske spørsmål. I mange land blir varer produsert av barn eller av personer som må jobbe under helsefarlige forhold. Som forbrukere har vi et ansvar for at det vi kjøper, er produsert på en etisk forsvarlig måte. Som forbrukere har vi både plikter og rettigheter. Disse rettighetene er regulert i ulike lover. Et eksempel på en slik lov er forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpslovenregulerer salg og kjøp av ting som: løsøre, for eksempel biler, elektronikk, hvitevarer, klær, leker, byggevarer og innbo, dyr og mat.

Forbrukernes interesser blir ivaretatt av Forbrukerrådet. Forbrukerrådet hjelper folk med klagesaker og informasjon før kjøp. En forbruker som opplever problemer med en kjøpt vare eller tjeneste, skal først ta dette opp med selgeren. Dersom forbrukeren og selgeren ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet kontaktes.

 

Personlig økonomi

  1. Hva er et budsjett?
  2. Hva bør du ta hensyn til når du skal velge spareform?
  3. Hvorfor sier vi at det koster penger å låne?
  4. Hva regulerer forbrukerkjøpsloven?
  5. Hvorfor er forbrukslån populære selv om de er veldig kostbare for låntakeren?
  6. Hvordan kan du unngå å få behov for forbrukslån?
  7. Diskuter: «Ungdom i dag bruker for mye penger!»
preloaded image