Lydfil - Mediekanalen [03:58]
Last ned mp3 [1.8 Mb]

Mediekanalen

Det å ha en offentlig debatt er viktig i et demokrati. Og mediene har en svært viktig rolle i samfunnsdebatten. Her får vi informasjon om viktige saker og beslutninger som blir tatt. Dessuten kan vi prøve å fremme sakene våre i mediene. Men nå er det jo ikke slik at det bare er viktige og seriøse saker i mediene. Det handler også mye om underholdning – «Idol» og «Jakten på kjærligheten». Men blir det så mye at den viktige informasjonen og samfunnsdebatten forsvinner?

Manuela Ramin-Osmundsen måtte gå av som barne- og likestillingsminister i 2008. Mediepresset kan til tider bli stort for de folkevalgte. (Scanpix)Manuela Ramin-Osmundsen måtte gå av som barne- og likestillingsminister i 2008. Mediepresset kan til tider bli stort for de folkevalgte. (Scanpix)

En kanal for vanlige folk?

Det er utvilsomt mye underholdningsstoff i mediene, men politikk har fortsatt en viktig plass. Og trolig har mange sitt første møte med politikere og aktuelle samfunnsspørsmål i mediene. Mediene er et viktig bindeledd mellom velgere og politikere. Folk skriver leserinnlegg, blir intervjuet på tv og i radio, bruker internett og blogger. Det er de unge som er først ute med å ta ny teknologi i bruk. I presidentvalgkampen i USA høsten 2008 tok Barack Obama aktivt i bruk blogging og andre former for internettkommunikasjon. Aldri tidligere har så mange unge mennesker i USA engasjert seg i politikk og stemt ved et presidentvalg.

Alle kan prøve å få et leserinnlegg på trykk i en avis. Og det har blitt hevdet at mediene styrker demokratiet fordi de utgjør en viktig tilleggskanal som vanlige folk kan slippe til i. Men undersøkelser viser at de som oftest kommer til orde i mediene, er de mest ressurssterke, og det vil da si at det er de som også er mest aktive i valg- og organisasjonskanalen.

Informere og kontrollere

Mediene er en kanal som formidler informasjon og meninger. Men mediene skal ikke bare formidle dette. De skal også være en arena der saker kan debatteres og uenighet og konflikter kommer til syne. Dette er viktig i et demokrati.

Mange legger vekt på at mediene har en viktig funksjon som folkets vakthunder. De skal avsløre og sette fokus på kritikkverdige forhold i samfunnet. De har et samfunnsansvar og skal kontrollere mennesker med makt på borgernes vegne. Slike saker er jo også ofte godt stoff. Avsløringer om korrupsjon, underslag, tvilsomme reiseregninger og udugelighet slår an hos publikum.

Styrer mediene virkeligheten?

Mediene har også makt ved at de skaper et bilde av virkeligheten. Mediene må velge hva de skal presentere, og slik er de med på å bestemme hva vi skal være opptatt av. Ikke alle leserbrev blir trykt, ikke alle parter i en sak blir intervjuet, ikke alle politiske utspill blir slått opp. Mediene velger for oss, men det er de også nødt til å gjøre, for ellers vil det rett og slett bli for mye informasjon.

Mange er opptatt av det fenomenet at mediene styrer dagsordenen. Det kan gjelde foreldre som kjemper for å få en ny og dyr behandling for sin syke sønn, eller det kan være eldre som ikke får hjemmehjelp mer enn tretti minutter i uka. Slike saker må politikerne ta tak i. Reportasjer som dette er også viktige, da de ofte kan bidra til å løse en vanskelig situasjon for en person. Om ikke mediene bestemmer hva vi skal mene, så er det nok riktig å si at de har stor makt når det gjelder hvilke saker vi skal mene noe om.

Mediekanalen

 

  1. Hvorfor er mediene viktig i et demokrati?
  2. Hva menes det med at mediene er med og styrer dagsorden?
  3. Forklar hva som ligger i uttrykket at mediene skal være «folkets vakthunder».
  4. Diskuter: «Det som står i mediene er stort sett sant.»
  5. Diskuter: Bør de politiske partiene få lov til å kjøpe reklametid i tv-kanalene?
     
preloaded image