Lydfil - Ungdomstiden [05:04]
Last ned mp3 [2.3 Mb]

Ungdomstiden

Ungdomstiden er perioden mellom barn og voksen. Ofte er den preget av en løsrivningsprosess fra foreldrene der de unge skal frigjøre seg og bli selvstendige individer. Tidligere var ungdomstiden kort, og den ble avsluttet med konfirmasjon. Så gikk en inn i voksenfasen med forlovelse, jobb, hus og ekteskap. I dag snakker vi om ungdomstid fra tenårene og opp til trettiårsalderen. Er det egentlig mulig å finne noen felles trekk som beskriver de unge i dag?

Kan du leve et like godt liv uten en mp3-spiller? (Scanpix)Kan du leve et like godt liv uten en mp3-spiller? (Scanpix)

Ungdommen før

I 1920- og 1930-årene begynte en å se tendenser til en ungdomskultur. Men det var først etter den andre verdenskrigen at ungdomskulturen for alvor blomstret opp.

I 1950-årene ble rocken ungdommens egen musikk, noe som ga dem en følelse av frihet og opprør. Jentene gikk med hestehale, og de kunne gå i bukser, mens guttene hadde fett i håret, rutete skjorter og dongeribukser. Det ble stilt spørsmål ved foreldregenerasjonens normer og verdier, noe som utviklet seg videre i 1960-årene da mange gutter lot hår og skjegg gro, og jentene lot skjørtekantene bli kortere. En generell velstandsutvikling gjorde det mulig for stadig flere å ta lengre utdanning. Ungdom fikk bedre råd og ble etter hvert en sterk kjøpergruppe. Å være ungdom ble et ideal.

Den lange ungdomstiden

I 1980- og 1990-årene begynte en å dele opp ungdomstiden i flere faser. En begynte blant annet å snakke om fjortiser. Undersøkelser viste at allerede fra tolvårsalderen var ungdommen veldig bevisst på varemerker, hvordan de var kledd, og hvordan de framstod for vennegjengen.

 

Reklamens vektlegging av kropp og ungdom har gjort at ungdommene er blitt trendsettere for store deler av befolkningen. Det at mange unge i Norge jobber utenom skoletiden, gjør at de har penger til eget forbruk, noe som har gjort dem interessante som en kjøpesterk gruppe. Et viktig forhold er også at de unge i dag lever i et samfunn med en enorm velstand, og mange har foreldre med solid økonomi.

Vi kan si at ungdomstiden starter tidligere og varer lenger i dag. Overgangen til å bli voksen er derfor blitt mer utydelig. Mange etablerer seg senere, gjennomsnittsalderen for når menn gifter seg første gang, er 33,7 år. Det er nesten ti år senere enn i 1960-årene. Utdanning, reising og fornøyelser er for mange viktigere i denne perioden enn å etablere seg med familie.
De unge er globalt orientert, er storforbrukere av ny teknologi og forstår mediene bedre enn noen før dem. Dette gir dem et stort fortrinn for å kunne forstå det nye samfunnet.

Tenårene eller ungdomstiden er en svært viktig fase i sosialiseringsprosessen. I tenårene bruker ungdom mer og mer tid sammen med venner, og vennegjengen er viktig. Denne perioden er grunnleggende for å skape sin egen identitet – hvem er jeg, hva skal jeg mene, osv. Ungdom lærer mye av hverandre, og ofte er det en type kunnskap som de synes er viktigere for dem enn den de får av foreldre og lærere. Det kan gjelde på områder som musikk og ny teknologi. Sekundærsosialiseringen betyr mer og mer i ungdomstiden. Vi har nevnt venner, men også medier og ny teknologi preger sosialiseringen til de unge. Facebook er et eksempel på dette.

Glasurgenerasjonen?

Mange hevder at foreldre i dag har vært for ettergivende overfor barnas krav og ønsker. Ungdommen forventer positive tilbakemeldinger for alt de gjør, siden de ser på seg selv og sine behov som de viktigste i verden. Resultatet er at de blir selvopptatte og får svært høye selvbilder. Utenfor hjemmet vil de da oppleve verden som kjedelig og vil synes at det er urettferdig å bli stilt krav til siden de er vant til å få så mye ros. Noen kaller de unge i dag for glasurgenerasjonen. De har det så godt at de ikke engang gidder å spise hele kaka, men nøyer seg med glasuren.

 

Noen forskere hevder at ingen generasjon har vært mer opptatt av forbruk, opplevelser og reiser enn denne. Siden framtiden er så usikker, blir det viktig å få mest mulig ut av livet her og nå. De mener at de selv har ansvar for sitt liv, og ønsker derfor å være bevisste på hva de velger å gjøre med det.
 

Ungdomstiden

  1. Når kom rockemusikken til Norge?
  2. Hva er identitet?
  3. Hva er gjennomsnittlig giftealder for menn?
  4. Hva er ment med at ungdom har blitt et ideal? 
  5. Hva er ment med begrepet glasurgenerasjonen?
  6. Diskuter: Hva synes du er det viktigste foreldre bør lære barna sine for å møte dagens utfordringer?
  7. Diskuter: Hva ligger i begrepet fjortis?
  8. Diskuter: Hva er det ungdom forstår bedre enn sine foreldre? Hva mener du foreldre forstår bedre enn en ungdom på 17 år?
preloaded image