Lydfil: Bedriftsetablering i praksis [03:42]
Last ned mp3 [1.7 Mb]

Bedriftsetablering i praksis: Platekompaniet

Platekompaniet er en butikkjede som selger CD-er, DVD-er og spill. Den første butikken ble startet av tre kamerater i 1992. Gjennom deltidsjobber hadde de skaffet seg nødvendig erfaring rundt det å drive butikk.

Hva er viktigst i en platebutikk, godt utvalg eller lav pris? (Scanpix)Hva er viktigst i en platebutikk, godt utvalg eller lav pris? (Scanpix)

 

Muligheten til å starte for seg selv kom da platebutikken hvor de tidligere hadde jobbet, gikk konkurs. Ved hjelp av oppsparte midler kjøpte de konkursboet. Som studenter opplevde de at det var vanskelig å få lån i banken til oppstarten. De fikk imidlertid kassekreditt med foreldrene som sikkerhet.

Forretningsideen

Forretningsideen til Platekompaniet er «å være førstevalget til musikkinteresserte mennesker». Musikkinteresserte mennesker ønsker et godt utvalg til en rimelig pris. Platekompaniet fokuserte derfor på å tilby de riktige platene til en pris som var lavere enn konkurrentenes. For det første var det viktig å kjøpe inn plater som kundene ville ha, og ikke bare det som til enhver tid lå på hitlistene. Videre var det viktig at disse platene ble kjøpt inn til en pris som gjorde det mulig å selge billigere enn konkurrentene. Lav husleie og fokus på kostnader bidro også til at prisene kunne holdes nede.

Markedsvurdering

Før den første butikken åpnet, ble det foretatt ulike markedsvurderinger. De brukte for eksempel statistikk for å finne ut mest mulig om bransjen. De gjorde også observasjoner. Blant annet observerte de at det på Grønland i Oslo bodde mange studenter. I tillegg var det mye trafikk forbi butikklokalet. Dette tydet på at kundegrunnlaget var på plass.

Markedsføring

Helt fra starten har Platekompaniet brukt lave priser som lokkemiddel. Valget av butikklokaler har blitt viktigere etter hvert som Platekompaniet har vokst seg store. De setter store krav til beliggenhet og har valgt å etablere seg i store byer hvor det er mange musikkinteresserte.

Etter hvert har også internett blitt viktig. På grunn av kostnader ved å starte og drive internettbutikk var Platekompaniet sent ute med å tilby det. Internettbutikken fungerer nå som reklame for de produktene som til enhver tid er på tilbud, og at det er et godt tilbud for dem som ikke har Platekompaniet i nærheten. Stadig flere velger mp3 som format når de lytter til musikk. Det kan derfor forventes at distribusjon av mp3 vil utgjøre en stor del av Platekompaniets omsetning i framtiden. I starten solgte Platekompaniet bare musikk. Etter hvert startet de også opp med salg av film (DVD) og spill.

Reklamen til Platekompaniet har alltid dreid seg om produktet. Annonsene har stort sett vært fokusert i noen medier, for eksempel Dagbladet. Senere har også nettannonser blitt et viktig medium.

Fordi Platekompaniet ser på seg selv som en faghandel, har de fokusert på å ha dyktige og musikkinteresserte ansatte. For å sikre seg ansatte som har god greie på musikk, må alle bestå en musikkprøve som en del av ansettelsesprosessen.

Bedriftsetablering i praksis: Platekompaniet

  1. Hva er forretningsideen til Plate-kompaniet?
  2. Hvordan påvirker internett platesalget?
  3. Diskuter: Hva ville du ha lagt vekt på hvis du skulle starte platebutikk i dag?
  4. Diskuter: Hva ville du gjort for at kundene skulle velge akkurat din butikk?
  5. Diskuter: Hva er viktigst for deg når du velger hvordan du skaffer deg musikk?
preloaded image