Lydfil - Etisk forbruk [04:53]
Last ned mp3 [2.2 Mb]

Etisk forbruk

Som forbrukere opplever vi et enormt utvalg av varer. I butikkene finner vi varer fra hele verden. Dette gjelder alt fra mat til klær. Svært mye av det vi kjøper, blir produsert i lavkostnadsland, for eksempel Kina. Som forbrukere har vi et ansvar for å gjøre riktige valg når vi velger hvilke varer vi ønsker å kjøpe. Dette kaller vi etisk forbruk. Tenker du på det når du for eksempel kjøper joggesko?

Joggesko med god samvittighet?

Mange joggesko blir produsert under kritikkverdige forhold. Skoene lages i land hvor arbeidsforholdene er dårlige, og ofte blir det brukt miljøskadelige stoffer i produksjonen.

Da Nike flyttet produksjonen til Asia i 1970-årene, var det lite press om at de skulle opptre etisk forsvarlig. Forholdene for arbeiderne var ofte elendige. Men etter hvert har forbrukere og organisasjoner satt press på skoprodusentene. De har opplevd den negative omtalen som et PR-problem og har derfor hatt god grunn til å forbedre seg. Kritikerne mener at arbeidsforhold og bruk av miljøskadelige stoffer fremdeles er et problem.


 

Den britiske organisasjonen Ethical Consumer har en egen rangering over produsenter av joggesko basert på faktorer knyttet til miljø, dyrevern, arbeidsrettigheter, menneskerettigheter o.l. Produsentene ble vurdert på en skala fra 0 til 20. Alt over 15 poeng blir regnet som godt, 10–14 er gjennomsnitt, 5–9 er dårlig, og 0–4 er svært dårlig etisk standard. Etisk forbruk er å kjøpe varer som blir framstilt og tilbudt av produsenter og selskaper som opptrer i tråd med grunnleggende etiske verdier som tar vare på miljø, mennesker og dyr.


 

Miljø

Som etisk forbruker har du et ansvar for å kjøpe produkter som ikke er miljøfiendtlige. Press fra forbrukerne har gjennom tidene bidratt til endringer som har ført til mer miljøvennlige produkter, for eksempel klorfritt papir. Hvilke varer som tilbys i butikkene, er i stor grad avhengig av hva forbrukerne etterspør. Som forbrukere har vi derfor makt og innflytelse over hvilke varer som selges. Mange produsenter har nå begynt å merke produktene sine med miljømerker. I Norge har vi Svanemerket, og i EU brukes den europeiske blomsten. 

Rettferdig handel

I mediene hører vi ofte om rettferdig handel. Med det menes at de som produserer varen, skal få en anstendig lønn og få jobbe under brukbare forhold. Lave lønninger og dårlige arbeidsforhold er særlig et problem i u-land. Ofte er det slik at mellomleddene tar mye av fortjenesten, mens de som faktisk produserer varen, sitter igjen med lite. Dette fører til at den økonomiske fortjenesten som skapes gjennom handel, tilfaller noen få og ikke dem som trenger den mest.

Reduksjon av forbruk

Vi lever i et forbrukersamfunn. Nye forbruksgjenstander blir stadig kjøpt inn, og gamle blir kastet eller gitt bort. Slik er det også i andre rike land. Folk i fattige land har ikke mulighet til å ha et tilsvarende forbruk som oss. Men hva hadde skjedd med jorda om alle i hele verden skulle ha hatt et forbruk på nivå med vårt? Det enkle svaret er at det rett og slett ikke ville ha vært mulig. Jorda og miljøet har ikke kapasitet til en slik økning. Etter hvert som velstanden og forbruket øker både i u-land og i rike land, vil vi til slutt komme i en situasjon hvor vi blir nødt til redusere forbruket. For eksempel er det et faktum at de 500 millioner bilene som i dag ruller på veiene, skaper store miljøproblemer. Hvis hele verden skulle hatt like mange biler per innbygger som vi har i Norge, ville det bli tre og en halv milliard biler. Det er liten tvil om at det ville ha skapt enorme miljøproblemer.

Etisk forbruk

  1. Hva er ment med påstanden om at «vi lever i et forbrukersamfunn»?
  2. Hva er ment med påstanden om at «det mest miljøvennlige forbruket er det som aldri skjer».
  3. Forklar hva rettferdig handel går ut på.
  4. Hva er miljømerking? Nevn et produkt som har slik merking.
  5. Diskuter: Har folk i India rett til å forbruke like mye som vi i Norge?
  6. Diskuter: Hvor mye ekstra er du villig til å betale for etisk forbruk? Lag eksempler med klær, mobiltelefoner og mat.
preloaded image