Lydfil - Valg av utdanning og yrke [04:19]
Last ned mp3 [2.0 Mb]

Valg av utdanning og yrke

I et samfunn der kravene til kompetanse stadig blir høyere, spiller utdanning en viktig rolle når det gjelder muligheter på arbeidsmarkedet. Men valg av utdanning og yrke er ikke lett. Det er mange muligheter, men også mange hensyn som må tas. Bør du velge yrke etter hva som interesserer deg, eller etter hvilke muligheter som er på arbeidsmarkedet?

Hvorfor står ikke-vestlige innvandrere overfor store utfordringer på arbeidsmarkedet? (Scanpix)Hvorfor står ikke-vestlige innvandrere overfor store utfordringer på arbeidsmarkedet? (Scanpix)

 

Ulike hensyn

Først og fremst er det viktig å velge et yrke som passer ut fra evner og interesser. For dem som liker å være ute og jobbe med hendene, er det dumt å velge et stillesittende kontoryrke. Det viktigste er å finne seg et yrke en kan trives med. Men det er også lurt å vurdere andre forhold. Hvilke muligheter er det for å få jobb? Hvor mye kan jeg forvente å tjene? Er det jobber å få på hjemstedet mitt? Er jobben meningsfull for meg?

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at det i de nærmeste årene kan bli mangel på hjelpepleiere og ingeniører i Norge. Samtidig viser beregninger at det sannsynligvis blir utdannet for mange innenfor industri og håndverksfag. Slike framtidsprognoser kan være nyttige, men det er lurt å lese dem med litt skepsis. Arbeidsmarkedet endrer seg hele tiden, og situasjonen kan være annerledes om fem år enn det tilfellet er i dag. I 1980-årene opplevde vi den såkalte jappetiden. Økonomien gikk godt, og mange valgte å leve et liv med flotte biler og dyre hus. Men mot slutten av tiåret fikk landet økonomiske problemer, og mange bedrifter måtte si opp ansatte. En konsekvens av dette var at nyutdannede innenfor mange yrker strevde med å få relevante jobber. Flere nyutdannede økonomer tok seg for eksempel jobb i barnehager. I 1990-årene tok økonomien seg opp igjen, og det ble lettere å få seg jobb. Men er det en ting historien har lært oss, er det at arbeidsmarkedet svinger. Selv om det er lett å få jobb i en bransje i dag, kan situasjonen være en helt annen om få år. Finanskrisen som kom i 2008, er eksempel på at det ganske raskt kan bli økende arbeidsledighet i enkelte bransjer.

Innvandrere i arbeidsmarkedet

Ikke-vestlige innvandrere står overfor store utfordringer på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten blant innvandrere er neste fire ganger så høy som blant personer som er født i Norge. Det er flere årsaker til at det er slik. En årsak er at innvandrere ofte mangler den utdanningen som kreves i faglærte yrker. Mange innvandrere mangler også det nettverket som ofte er nødvendig for å skaffe seg jobb. De fleste jobbene i Norge blir nemlig formidlet gjennom bekjentskap. Innvandrere møter også fordommer som gjør det vanskelig for dem å komme seg i jobb.

Innhenting av informasjon

Som ung er det lett å gå seg vill i jungelen av utdannings- og jobbmuligheter. Ønsker du informasjon om ulike utdanninger og yrkesvalg, er det flere steder du kan henvende deg. Er du i tvil om hva slags yrke som passer for deg, kan det være nyttig å ta en jobbtest. En slik test gir ikke noe eksakt svar på hvilket yrke du bør velge, men kan gi deg noen ideer og en pekepinn. Jobbtest kan du blant annet finne på NAVs internettsider, www.nav.no.

Det finnes også flere internettsider som formidler informasjon om utdanning og yrkesvalg. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet driver internettsiden www.ung.no, hvor du finner mye nyttig informasjon. Kunnskapsdepartementet gir også tips om utdanning og yrkesvalg gjennom internettsiden http://www.utdanning.no.

De ulike utdanningsinstitusjonene har også mye informasjon tilgjengelig på internettsidene sine.

 

Valg av utdanning og yrke

  1. Hva mener vi med begrepet kompetanse?
  2. Hva er viktigst for deg når du skal velge yrke?
  3. Hvorfor har mange innvandrere problemer på arbeidsmarkedet?
  4. Er det flest kvinner eller menn som tar høyere utdanning?
  5. Diskuter: Bør eldre arbeidstakere slutte tidligere i arbeidslivet for å gi plass til yngre arbeidssøkere?
preloaded image