Lydfil - Etiske utfordringer i arbeidslivet [05:00]
Last ned mp3 [2.3 Mb]

Etiske utfordringer i arbeidslivet

Norske bedrifter har mange lover og regler som de må forholde seg til. For eksempel er arbeidsmiljøet regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Bedrifter må i tillegg følge lover om hvordan regnskapet skal utformes, og hvor mye miljøutslipp som er tillatt. Men betyr dette at så lenge bedriftene følger norsk lov, kan de gjøre som de vil?

Rett og galt

Så enkelt er det naturligvis ikke. Som alle andre i samfunnet har også bedrifter et ansvar for å ta de riktige etiske valgene.

Tidligere økonomisjef Per-Yngve Monsen i Siemens Business Systems (SBS) varslet ledelsen i 2002 om det han oppfattet som overfakturering av Forsvaret, korrupsjon og smøring. Monsen varslet i 2004 ledelsen i Tyskland, siden det ikke skal ha skjedd noe med saken i Norge. Samme år ble han sagt opp. Monsen skrev senere bok om saken.Tidligere økonomisjef Per-Yngve Monsen i Siemens Business Systems (SBS) varslet ledelsen i 2002 om det han oppfattet som overfakturering av Forsvaret, korrupsjon og smøring. Monsen varslet i 2004 ledelsen i Tyskland, siden det ikke skal ha skjedd noe med saken i Norge. Samme år ble han sagt opp. Monsen skrev senere bok om saken.

 

Men hva mener vi egentlig når vi sier at bedriften må ta etiske valg? Et etisk valg innebærer å ta stilling til hva som er rett, og hva som er galt. Et etisk valg tar altså ikke utgangspunkt i hva som er lovlig eller ulovlig i samfunnet. En bedrift kan for eksempel følge gjeldende miljøkrav om utslipp av miljøgifter. Likevel viser det seg at utslippet fra bedriften er med på å utrydde fisken i elva på stedet. Bedriften står da overfor et etisk valg. Skal den fortsette å slippe ut miljøgifter i elva, eller skal den stoppe utslippene selv om den hele tiden har fulgt norsk lov? Mange vil si at bedriften har et etisk ansvar for å stoppe utslippene. Vi har også eksempler på at bedriftseiere har blitt dømt for korrupsjon, ved at de har sikret seg kontrakter hos kunder ved å betale dem penger «under bordet» for at de ikke skal gå til konkurrenter. En slik handling er både ulovlig og uetisk.

Ansvar overfor de ansatte

Bedrifter har ansvar for å ta vare på sine ansatte. Som nevnt er de ansatte sikret mange av rettighetene sine gjennom arbeidsmiljøloven. Men ofte kan det dukke opp situasjoner der loven ikke strekker til. På grunn av sterk konkurranse må norske bedrifter hele tiden legge vekt på å holde kostnadene nede, samtidig som inntektene økes. Dette kan føre til en rovdrift på de ansatte. Samtidig som bedriften har et etisk ansvar for å behandle de ansatte bra, må den også drive på en måte som sikrer at bedriften klarer seg på lang sikt. Går bedriften konkurs, kan jo alle de ansatte risikere å miste jobben.

Ansvar overfor samfunnet og miljøet

Myndighetene stiller til dels strenge krav om miljøvennlig produksjon. Likevel er ikke alltid det nok for å beskytte miljøet. En miljøvennlig produksjon er også avhengig av at bedriftene selv tar ansvar.

Bedrifter er også ansvarlige overfor samfunnet og kundene sine. Er det trygt å bruke produktene som tilbys? Oppfyller produktene det som blir lovet i reklamen?

Etiske problemstillinger dukker opp i de fleste bransjer, men slike problemstillinger er særlig synlige der hvor det produseres produkter som opplagt kan være til skade. Eksempler på dette er tobakksindustrien og våpenindustrien. Er det for eksempel etisk forsvarlig av tobakksprodusentene å reklamere for produktene sine på en måte som framstiller røyking som noe glamorøst og sexy?

De ansattes ansvar

Det er ikke bare ledelsen og eierne av bedrifter som har et etisk ansvar. De ansatte har også det. Som ansatt i en bedrift har du for eksempel et etisk ansvar for å ikke røpe bedriftshemmeligheter til konkurrenter eller til omverdenen. Som ansatt har du også et etisk ansvar overfor kollegaene dine. På samme måte som i en skoleklasse har alle et ansvar for å behandle hverandre med respekt. Mobbing bør for eksempel ikke tolereres. Som ansatt i en bedrift har du også et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte. Dette går blant annet ut på å møte presis, utføre jobben som avtalt, samarbeide med andre ansatte og ledelsen og håndtere bedriftens utstyr på en forsvarlig måte. Ofte kan det være fristende å bruke utstyr fra jobben til private formål. Kanskje trenger du litt materialer til å pusse opp leiligheten? Er det noen som merker om du låner drillen fra jobben over helga? Om du skriver ut innbydelser til bursdagen din på skriveren på jobben, er vel ikke det så farlig?

Som ansatt er det ditt ansvar å ta stilling til hva som er rett og hva som er galt. I mange tilfeller er det du selv som må sette grensene.

Etiske utfordringer i arbeidslivet

  1. Hva mener vi med uttrykket etiske valg?
  2. Finn fram til eksempler på ansvar som en ansatt har i en bedrift.
  3. Gi eksempler på hva korrupsjon er.
  4. Diskuter: Er det greit å bruke kopimaskinen på jobben til å kopiere innbydelser til bursdagsselskapet ditt?
  5. Diskuter: Det er forbudt å reklamere for tobakk og alkohol i norske medier. Synes du dette er et riktig lovforbud?
preloaded image