Lydfil - Afrika bare fattigdom? [04:51]
Last ned mp3 [2.2 Mb]

Afrika bare fattigdom?

Afrika er krig, konflikter, fattigdom. 40 prosent av befolkningen lever fremdeles i dyp fattigdom. I 1964 tjente en fra Zambia dobbelt så mye som en fra Sør-Korea. I 2006 var gjennomsnittsinntekten 40 ganger høyere i Sør-Korea. Men blant kontinentets 54 land er det også demokratier, økonomisk framgang, et rikt kulturliv og ledere som tar ansvar. Hva kan gjøres for å løfte Afrika sør for Sahara ut av fattigdommen? Og hvorfor ser det nå ut til å gå bedre?

En afrikansk aksjemegler følger med på aksjemarkedet. (Scanpix)En afrikansk aksjemegler følger med på aksjemarkedet. (Scanpix)

Ressurser og problemer

Afrika har mange naturressurser, men det ser ikke ut til at det er nok å ha olje, mineraler eller skog. For at disse ressursene skal kunne forvaltes på en god måte, må det også være et høyt utdanningsnivå og et velfungerende samfunn. Blant annet er det viktig at rettsvesenet fungerer, og at det er lite korrupsjon. Et dårlig lederskap kan også sette et land langt tilbake. I tillegg har kriger om ressurser og råvarer i flere land ført til at handel og økonomisk vekst har blitt lagt i ruiner. I Den demokratiske republikken Kongo er over 5 millioner drept og nesten 1,4 millioner på flukt i eget land. En viktig årsak til krigen er folkemordet mellom hutuer og tutsier i nabolandet Rwanda i 1994, der 800 000 ble drept. Konflikten spredte seg senere over grensen til Den demokratiske republikken Kongo. På det meste var ni naboland involvert i konflikten.

Fattigdommen i seg selv skaper også negative ringvirkninger. Et fattig land har ofte et dårlig helsestell. Det fører til flere syke, kortere levealder, færre mennesker i arbeid og lavere produktivitet. Det samme gjelder mangel på utdanning. Få folk med høyere utdanning fører til dårligere kvalitet på tjenester i kommune og stat, noe som igjen fører til lav effektivitet og ofte korrupsjon. Afrika sør for Sahara importerer i dag 25 prosent av sin mat, samtidig som forskere regner med at befolkningen vil dobles fram mot 2050. Det er derfor et stort behov for utvikling i jordbruket. I Malawi har de hatt suksess med såkorn og billig kunstgjødsel, men et stort problem er mangel på transport og dårlige veier til å frakte varene på.

Men mange ting går bedre

Det er flere frie og demokratiske valg enn tidligere. Den økonomiske veksten i mange land er stabil og sterk. Utenlandske investeringer har økt fra 11 milliarder dollar i 2000 til 53 milliarder i 2007. Velutdannende afrikanere drar i større grad tilbake til hjemlandet for å bygge det opp, og afrikanske forfattere blir stadig mer anerkjent og vinner internasjonale priser. I Cape Town i Sør-Afrika har de kommet svært langt med å gjenbruke vann, bygge vindkraftverk og ta andre miljøpolitiske initiativ. En fiberoptisk sjøkabel fra Sør-Afrika i sør til Sudan i nord skal være ferdig i 2010. 250 millioner mennesker vil få økt nettverkskapasitet i området og billigere internett-tilgang. Rwanda, 15 år etter folkemordet, er i ferd med å bli det ledende landet på informasjonsteknologi i Afrika. 1200 barneskoler har datamaskiner, og 10 prosent av landets ungdomsskoler har trådløst nettverk.

Uganda har arbeidet målbevisst med opplysningskampanjer om hiv og aids og har åpnet en fabrikk som produserer 2 millioner hiv/aids-tabletter daglig.

Kinas rolle i Afrika har økt kraftig de siste tiårene. Kinesiske selskaper bygger veier, reiser offentlige bygg og gir billige lån. På lang sikt ønsker landet tilgang til olje og andre naturressurser som fiske og landbruk. Kina blander seg lite inn i om landet de investerer i, bryter menneskerettigheter eller ikke har demokrati. Noen hevder at Kina utnytter sin overmakt og har blitt en ny imperialistmakt i Afrika.

Afrika bare fattigdom?

  1. Nevn noen sider ved Afrika sør for Sahara som gjør det vanskelig å komme ut av fattigdommen.
  2. Hva menes med
    at «fattigdommen i seg selv skaper problemer?»
  3. Nevn eksempler som viser at det også er framgang i Afrika.
  4. Diskuter: Velg en konflikt i Afrika og forklar hvordan konflikten bidrar til å hindre utvikling.
  5. Diskuter: Tror du ny teknologi i Afrika vil føre til at fattig-dommen forsvinner, eller vil det ikke ha noen betydning?
preloaded image