Lydfil - Militært samarbeid NATO [05:27]
Last ned mp3 [2.5 Mb]

Militært samarbeid, NATO

I 1945 sluttet den andre verdenskrigen. De to stormaktene Sovjetunionen og USA hadde samarbeidet nært i krigen mot Nazi-Tyskland. Men sam-arbeidet skulle snart ta slutt, og vi omtaler ofte perioden fra 1947 til 1990 som den kalde krigen, en periode som var preget av maktkampen mellom Sovjetunionen og USA.

USA og de fleste land i Vest-Europa dannet NATO i 1949, mens Sovjetunionen og land i Øst-Europa dannet Warszawa pakten i 1955. Vest-Europa og USA fryktet Sovjetunionens kraftige militære styrke i Europa. Helt sentralt i NATO-samarbeidet er ideen om et felles forsvar. Det vil si at medlemslandene skal forsvare hverandre hvis ett eller flere av landene blir angrepet. Sovjetunionens sammenbrudd i 1989 markerte også slutten på den kalde krigen, og da måtte NATO nødvendigvis endre seg.

Italienske NATO-soldater på oppdrag i Afghanistan. (Scanpix)Italienske NATO-soldater på oppdrag i Afghanistan. (Scanpix)

 

NATO er i dag en forsvarsorganisasjon med en rekke europeiske stater som medlemmer – i tillegg til USA og Canada. Organisasjonen har mange oppgaver knyttet til sikkerhet og konflikter. Fra å være en ren forsvarspakt for vestlige land har NATO utvidet sitt område og kan nå gripe inn mange steder i verden. Nye trusler er flyktningstrømmer, katastrofer, konflikter mellom folkegrupper og terrorisme. Midt i 1990-årene engasjerte NATO seg i krisen på Balkan, og i 2003 tok NATO over ledelsen av en stabiliseringsstyrke i Afghanistan. Det var første gang alliansen opererte militært utenfor Europa. Men det er viktig for medlemslandene at hovedmålet fortsatt er det samme: å sørge for stabilitet og fred i Europa, kontinentet som har utløst to av de verste krigene i verdenshistorien. I dag er NATO en verdensomspennende aktør som i 2008 hadde over 50 000 soldater i internasjonale operasjoner.

Mange østeuropeiske stater har ønsket å bli medlem av NATO, og innlemmelsen av de tidligere kommuniststatene Polen, Tsjekkia og Ungarn i 1999 var viktig. Organisasjonen har i dag 26 medlemsland, inkludert mange land fra Øst-Europa. For NATO er utvidelsen en måte å bygge bro over gamle motsetninger på det europeiske kontinentet på. Russland har protestert mot utvidelsene, og NATO har derfor etablert et tettere samarbeid om blant annet terrorisme med Russland.

Norge og NATO

I 1949 gikk Norge inn i NATO. Medlemskapet innebærer at Norge får støtte dersom landet blir angrepet. Et angrep på ett av landene i alliansen skal betraktes som et angrep på alle landene. De fleste i Norge har støttet NATO-medlemskapet, men SF (senere SV) og deler av Arbeiderpartiet har vært imot fordi Norge har blitt for avhengig av USAs politikk.

Norge har felles grense med det tidligere Sovjetunionen, og gjennom den såkalte base-politikken skulle Sovjetunionen bli både beroliget og avskrekket. Det ble forbudt å stasjonere fremmede styrker på norsk jord og å lagre atomvåpen på norsk jord i fredstid. Det som skulle avskrekke Sovjetunionen fra å angripe Norge, var NATO-medlemskapet. I 1989 ble Muren mellom øst og vest revet i Berlin, og verden var ikke lenger den samme. Sovjetunionen ble oppløst i 1991/92. Tidligere fiender skulle nå samarbeide.

Så lenge Sovjetunionen var hovedfienden, kunne Norge regne med hjelp fra USA i krisesituasjoner. Etter Sovjetunionens fall ble fokuset flyttet fra nordområdene til andre steder. Det handlet ikke lenger bare om å forsvare medlemslandene. NATO skulle også kunne sette inn styrker hvor som helst i verden der det var nødvendig. Dette krevde også endringer i det norske forsvaret. I dag blir det derfor lagt vekt på at forsvaret skal være mer bevegelig og fleksibelt, slik at det raskt kan settes inn i kriseområder i verden. Angrepet på USA 11. september 2001 førte til at dette ble betraktet som et angrep på hele NATO-alliansen. USA har ment at Afghanistan er et gjemmested for terrorister, og Norge har derfor deltatt med soldater og annet personell. I 2009 er det omtrent 600 norske soldater der. Det har blitt debattert i norske medier om Norge er i krig eller ikke i Afghanistan. Sikkert er det imidlertid at nordmenn har blitt drept og skadet i direkte militære operasjoner.

Militært samarbeid, NATO

  1. Hvorfor ble NATO dannet?
  2. Hvorfor endret NATO seg etter Sovjet-unionens fall?
  3. På hvilke måter har NATO endret seg de siste årene?
  4. Hva var den norske basepolitikken?
  5. Hvorfor kan ikke Norge lenger regne med full støtte fra NATO om noe skulle skje?
  6. Hvorfor er Norge i Afghanistan?
  7. Diskuter: NATO ble dannet som en motvekt mot Sovjetunionen. Når ikke Sovjetunionen lenger eksisterer, bør NATO legges ned, hevder noen. Hva er gode og dårlige argumenter for den påstanden?
  8. Diskuter: Er Norge i krig?
preloaded image