Lydfil - Hva er makt? [06:02]
Last ned mp3 [2.8 Mb]

Hva er makt?

Makt i en eller annen form er noe du garantert har møtt og vil møte en rekke ganger, i familien, på skolen, i vennegjengen eller på fotballbanen. Makt forbindes ofte med noe negativt. En person som er glad i makt, virker ikke særlig sympatisk for de fleste av oss. Også i det internasjonale systemet er det mye snakk om makt. I forholdet mellom stater ser vi ofte at noen land har mer makt enn andre. Men hva er egentlig makt, og hva er det som gjør at noen land får stor makt?

Hva er makt?

Vi snakker ofte om at noen har makt, eller at noen ikke har makt. Men hva betyr det egentlig dersom vi sier at land A har mer makt enn land B? En vanlig måte å forklare det på er å si at land A har makt dersom det får land B til å gjøre noe det ellers ikke ville gjort. En kan få sin vilje igjennom på en «brutal» og en «snill» måte: En kan ty til press, vold eller trusler om vold for å presse sin vilje igjennom, mens en «snill» måte er diskusjon. Makt kan være lite synlig. Det finnes situasjoner der en ikke merker at noen utøver makt. Det kan forklares med at noen har makt over andres tanker og oppfatninger.

Russerne ruller inn i Georgia. (Scanpix)Russerne ruller inn i Georgia. (Scanpix)

 

Hva slags ressurser gir makt?

Nå brukes ikke maktbegrepet bare om stater. Grupper som deltar i politikk i et land, har også ulike maktressurser, og det samme har organisasjoner og bedrifter. Vi kan si at disse faktorene er viktige:

 • Stor oppslutning, mange medlemmer: I Norge er LO en mektig organisasjon ved at den har mange medlemmer
 • Viktig posisjon: Har et land en viktig rolle, kan andre bli sårbare og avhengige. USA har for eksempel alltid vært viktig i forsvarsorganisasjonen NATO.
 • Mediekontroll: Medienes presentasjon av en sak har stor betydning. I en krigssituasjon blir det viktig å kunne styre informasjonen.
 • Kunnskap: Både i politikk og i næringsliv er en i dag avhengig av oppdatert og korrekt kunnskap for at en skal kunne ta riktige avgjørelser. I en krigssituasjon kan for eksempel etterretningstjenesten gi makt ved at en får informasjon om motstanderen.
 • Teknologi. I en tid med raske teknologiske endringer, for eksempel innenfor data- og våpensystemer, vil de som ligger langt framme i utviklingen, ha en viktig ressurs som andre etterspør.
 • Militære ressurser: Hvor avanserte våpen en har, men også ressurser som sprengkraft og antall fly, stridsvogner og soldater, gir militær styrke.
 • Økonomiske ressurser: Jo større økonomiske ressurser et land har, desto mer makt har det. Vestlige land har ofte sterke økonomiske ressurser.

Om makt: Irak-krigen

20. mars 2003 gikk en USA-ledet koalisjon til angrep på Irak. Begrunnelsen for å gå til krig var at en mente Irak hadde masseødeleggelsesvåpen og støttet terrorisme og Al-Qaida. Samtidig var det et ønske om å frigjøre landet fra diktatoren Saddam Hussein. FN mente at angrepet ikke var godkjent av Sikkerhetsrådet, og generalsekretær Kofi Annan uttalte at krigen derfor var ulovlig.

USA er verdens overlegent største militærmakt, og en skulle tro det ville ta kort tid å vinne over et relativt fattig og utpint land som Irak. Saddam Hussein ble styrtet, og president George Bush erklærte krigen for over i april 2003. Men det viste seg raskt at det ikke ville bli lett å vinne en rask og enkel militær seier, selv med 250 000 amerikanske og 45 000 britiske soldater.

Mange i Irak var nok glade for at diktaturet var over, men nå begynte plyndringer, uroligheter og ødeleggelser. Over 4000 amerikanere er døde siden krigen startet. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange irakere som er døde. Tallene varierer fra ca. 100 000 til over 1 million. Krigen har ført til hundretusener av flyktninger internt i Irak og utenfor. Det påstås også at krigen har ført til økt terrorisme – ikke mindre. Krigen har også vist at det er vanskelig å overføre vestlige verdier til et annet land som ikke har demokratiske tradisjoner fra tidligere.

En overlegen militærmakt kan besette og invadere et land, men det er mye vanskeligere å vinne folkets sympati og freden senere. Slik sett er denne krigen en dyr lærepenge, spesielt for USA og Storbritannia. Det er nå satt opp en tidsplan for tilbaketrekking av de amerikanske styrkene, og den siste soldat skal ha forlatt Irak innen utgangen av 2011.

Hva er makt?

 1. Hva er makt?
 2. Hva betyr det at makt kan utøves både åpent og skjult?
 3. Hva slags ressurser gir makt?
 4. Hvorfor gikk USA til angrep på Irak i 2003?
 5. Hvorfor har det vært så vanskelig for USA å vinne krigen i Irak?
 6. Diskuter: Hva slags makt kan du tenke deg disse har: en lege på et sykehus, en lærer i et klasserom, USA i krig mot Irak, LO som organisasjon sammenliknet med Blindeforbundet, Norge
 7. Diskuter: Det har blitt hevdet at den egentlige årsaken til krigen er Iraks olje. Hvor riktig tror du dette synspunktet er?
preloaded image