Lydfil - Aksjonskanalen [04:54]
Last ned mp3 [2.2 Mb]

Aksjonskanalen

Når vi snakker om politiske aksjoner, tenker vi for eksempel på underskriftskampanjer for en bedre skolevei, en demonstrasjon for å beholde et lokalsykehus, brev til statsministeren eller aksjoner for gratis skolebøker. Som oftest er virkemidlene innenfor det som er lovlig, men noen ganger brytes disse grensene. Vi snakker da om sivil ulydighet. Og vi kan jo stille spørsmålet: Kan sivil ulydighet forsvares som et politisk virkemiddel? Eller bør vi alle adlyde Stortinget eller kommunestyret når et vedtak er fattet?

Politiske aksjoner

Politiske aksjoner er et virkemiddel som nokså ofte blir brukt i et demokrati. Men hvorfor er det egentlig nødvendig med politiske aksjoner? Vi kan jo uttrykke vår mening ved valgene, altså benytte valgkanalen. Eller vi kan melde oss inn i en organisasjon som ivaretar våre interesser gjennom organisasjonskanalen. Men det vi ofte ser med bruk av aksjonskanalen, er at de som bruker den, har forsøkt å få oppfylt sine ønsker gjennom valg- og organisasjonskanalen.

EU-saken engasjerer mange. Her fra EU-valget i 1994. (Scanpix)EU-saken engasjerer mange. Her fra EU-valget i 1994. (Scanpix)

 

Aksjoner kan selvsagt være knyttet til en rekke ulike saker, men et viktig kjennetegn er at de ofte er spontane og tidsavgrenset, knyttet til «der og da»-saker, og de krever som regel ikke noen form for tung organisering. Under den andre verdenskrigen nektet norske lærere å undervise i nazipropaganda. Nazistene hadde makten i landet, men lærernes aksjon gjorde det vanskelig å nazifisere landet. Mange mener at aksjoner er et viktig tillegg til valg- og organisasjonskanalen. Aksjoner kan mobilisere mange deltakere, for eksempel i et lokalsamfunn. Aksjoner har ofte god appell til unge. Kanskje mange rett og slett synes at det er vanskelig og tidkrevende å nå fram i valg- og organisasjonskanalen. Et annet viktig forhold er jo også at deltakelse i aksjoner kan være med på å øke den politiske interessen hos enkelte.

Av og til blir en aksjon noe mer. De som er med på den, synes dette er så viktig at de ikke godtar et vedtak som er fattet på en demokratisk måte, og de er villige til å bryte loven for å fremme sin sak.

Hva er sivil ulydighet?

Det kanskje mest kjente eksemplet på sivil ulydighet i Norge er Alta-utbyggingen. Stortinget bestemte at Altaelva skulle bygges ut for å gi mer kraft og strøm til Finnmark. Samene og miljøvernaktivister mente at dette ville bli et stort inngrep i naturen, og at samenes tradisjonelle beiteområder ville bli ødelagt. I 1981 da utbyggingen skulle begynne, lenket en gruppe aktivister seg derfor fast og nektet å adlyde ordren om å flytte seg når de store anleggsmaskinene kom. Men aksjonistene tapte, og utbyggingen ble fullført. Mange av dem som hadde deltatt i den sivile ulydighetsaksjonen, fikk dommer og bøter. Men Alta-saken fikk stor betydning. Den bidro til å sette fokus på den samiske minoriteten i Norge. Samenes rettigheter kom på dagsordenen. Enkelte organisasjoner har varslet aksjoner hvis det blir satt i gang oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Det er mange eksempler på at aksjoner brukes som virkemiddel når miljø- og økonomiske interesser står mot hverandre.

Sivil ulydighet kan beskrives som en ikke-voldelig handling. Ofte brytes loven bevisst fordi deltakerne mener at de av samvittighetsgrunner og moralske grunner ikke kan gjøre noe annet. De gjør dette for å oppnå noe politisk, for å påvirke opinionen eller for å sette fokus på en sak. Andre ganger er det aksjonistenes mål fysisk å hindre gjennomføringen av et vedtak. Et av de mest kjente eksemplene på sivil ulydighet er Mohandas K. Gandhis ikkevoldskamp i India i 1930-årene. Han nektet å følge ordrene fra den engelske kolonimakten gjennom gå-sakte-aksjoner eller ved at arbeiderne satte seg ned i fabrikkene og nektet å arbeide. I USA i 1950- og 1960-årene brøt de svarte lovene mot rasediskriminering ved å gå inn på restauranter og busser beregnet for hvite.

 

Aksjonskanalen

  1. Hva er en politisk aksjon?
  2. Hva er sivil ulydighet?
  3. Hva dreide Alta-saken seg om?
  4. Gi eksempler på sivil ulydighet.
  5. Diskuter: Er det riktig å bruke sivil ulydighet i disse situasjonene:       
  1. Kommunen planlegger å stenge den eneste ungdomsklubben i kommunen for å spare penger.
  2. Det skal bygges et giftlager nær der du bor. Befolkningen er sterkt imot, men myndighetene har bestemt at giftlageret skal graves ned utenfor byen.
  3. Greenpeace sier at hvalen er en truet dyreart. De vil aksjonere med båter og hindre at hvalfangsten settes i gang. Vil du støtte dem?
preloaded image