Lydfil - Hva kan Caroline gjøre? [04:23]
Last ned mp3 [2.0 Mb]

Hva kan Caroline gjøre?

Du synes kanskje at politikk er gørr kjedelig. Men samtidig – livet ditt er avhengig av avgjørelser som politikerne tar. Er du fornøyd med skoletilbudet, muligheter for jobb eller fritidstilbud på hjemstedet ditt? Du synes kanskje at maten er for dyr, og at boligmarkedet nærmest virker uoppnåelig. Alt dette har på en eller annen måte med politikk å gjøre. Det finnes en rekke muligheter for å få politisk innflytelse. De viktigste kanalene for å få politisk innflytelse er valgkanalen, organisasjonskanalen, mediekanalen og aksjonskanalen.

Caroline tar tak i problemene


Caroline bor i en av de største byene i Norge. Hun er tjue år og går siste året på videregående skole. Caroline fikk et barn som 17-åring og tok et avbrekk i utdanningen. Da Caroline skulle begynne på skolen igjen, trengte hun barnehageplass. Dette fikk hun greit fordi politikerne har bestemt at aleneforsørgere skal komme foran i køen. Caroline har dårlig råd, og hun synes det er vanskelig å organisere dagen slik at hun kan gå på skole, passe gutten sin og ha en liten jobb ved siden av. Særlig er det vanskelig å finne et sted å bo.

Ikke alltid lett å ha overskudd til engasjement! (Scanpix)Ikke alltid lett å ha overskudd til engasjement! (Scanpix)

 

Mange veier til innflytelse


Carolines egne erfaringer det siste året har gjort henne oppmerksom på nye problemstillinger knyttet til det å være aleneforsørger. Hun ser på valgprogrammer og leser i programmene til partiene slik at hun vet hvilke partier som vil støtte henne i de sakene som betyr noe for henne. I år bestemmer hun seg for å stemme. Det er stortingsvalg, og om to år er det kommune- og fylkestingsvalg. Caroline finner sitt parti, og hun velger til og med å melde seg inn i partiet for å få mer innflytelse. Hun engasjerer seg også sterkt i en lokal sak. Det har vært et tilbud med billige utleieboliger for aleneforsørgere. Dette er et tilbud kommunen nå vil fjerne. Carolines parti er imot, og Caroline tenker at den saken skal hun kjempe for ved kommunevalget om to år.

Norge er et av de landene i verden som har flest organisasjoner per innbygger. Bellona, Røde Kors, Amnesty International, LO og NHO er navn på noen. Alle organisasjoner arbeider for at medlemmenes interesser skal få gjennomslag i samfunnet. I byen der Caroline bor, ble det dannet en aleneforsørgerforening. Den arbeider for bedre rettigheter for dem som er alene med barn, på boligmarkedet og i samfunnet ellers. Caroline er aktiv, setter seg inn i sakene og føler seg etter hvert klar til å markere seg også utenfor foreningen.

I massemedier som aviser, radio, tv eller på internett kan Caroline få den informasjonen hun trenger om alenemødrenes situasjon. Hun kan skrive leserinnlegg, diskutere på nettet og argumentere for full barnehagedekning. På den måten vil synspunktene hennes kunne nås av mange. Caroline skrev et leserinnlegg i lokalavisa der hun tok for seg vanskelighetene unge voksne har for å komme seg inn på boligmarkedet. Det førte igjen til at hun ble intervjuet på lokal-tv. Lokalpolitikerne ble deretter spurt om hvorfor så lite ble gjort for denne gruppen. Caroline hadde klart å skape en debatt gjennom å engasjere seg.

Aksjoner kan være demonstrasjoner, underskriftskampanjer eller at foreldre protesterer mot en farlig skolevei ved å hindre biler i å bruke veien. Når aksjonene er ulovlige, kaller vi dem sivil ulydighet. Aksjonsformen har ofte støtte fra unge mennesker. Caroline og aleneforsørgerforeningen bestemte seg for å sette enda mer fokus på saken sin, og over hundre stykker møtte opp i kommunestyret da politikerne skulle ta opp situasjonen for ungdom på boligmarkedet. Dagen etter stod det et stort bilde av demonstrasjonen i lokalavisa – og et intervju med Caroline!
 

Hva kan Caroline gjøre?

 

  1. Gi eksempler fra Carolines hverdag som viser at hun er avhengig av hva politikerne bestemmer.
  2. Hvorfor kan det være en fordel for Caroline å melde seg inn i et politisk parti?
  3. Hva annet enn å melde seg inn i et politisk parti gjorde Caroline for å få endret politikken?
  4. Diskuter: Ridesenteret i nærheten av der du bor, er i ferd med å gå konkurs. Hva vil dere gjøre for å påvirke politikerne til å gi støtte til
    senteret?
     
preloaded image