Lydfil - Homser og lesber [03:37]
Last ned mp3 [1.7 Mb]

Homser og lesber

En homofil er en som føler seg tiltrukket av en person av samme kjønn. Å være lesbisk er å være kvinnelig homofil. Så tidlig som på 1600-tallet forbød lovene seksuell omgang mellom menn, det var forbudt helt fram til 1972, og det ble regnet som en mental diagnose fram til 1977. Siden den gang har det skjedd store endringer. I Norge er det i dag ikke lov å diskriminere noen på grunn av seksuell legning. Men en ting er hva loven sier, noe annet er hvordan det er i praksis. Hvordan er det egentlig å være homofil i Norge i dag?

Hvilke argumenter tror du kvinnene på bildet bruker for å forsvare sitt syn på homofili? (Scanpix)Hvilke argumenter tror du kvinnene på bildet bruker for å forsvare sitt syn på homofili? (Scanpix)

Homofile og rettigheter

Endringene i lovene henger sammen med at synet på homofile har endret seg. Mens en tidligere mente at en kan la seg forføre til å bli homofil, mener en i dag at homofil er noe en er. Med andre ord blir dette ikke sett på som noe unaturlig, men som en helt naturlig form for seksualitet. Det er altså ikke mer enn drøyt 30 år siden homofili var kriminalisert, og i dag ser vi en utvikling i mange europeiske land der lovverket beskytter homofiles rettigheter. Danmark var det første landet i verden som vedtok en partnerskapslovgivning. Homofile par fikk de samme rettighetene som heterofile, med unntak av blant annet adopsjon og kirkelig vielse. I 1993 fikk også Norge de samme rettighetene etter den danske modellen. Mange homofile, lesbiske og bifile har barn og har levd i heterofile forhold tidligere. 1. januar 2009 trådte den nye ekteskapsloven i kraft. Lovendringen ga lesbiske og homofile rett til å inngå ekteskap i likhet med heterofile. Den nye loven ga også lesbiske og homofile rett til å bli vurdert som adoptivforeldre. I tillegg fikk lesbiske mulighet til å bli vurdert for assistert befruktning.

Godtatt av alle?

Det har nok på mange måter blitt lettere å være homofil, lesbisk eller bifil. Det er likevel forskjellige grader av fordommer og reaksjoner fra samfunnet. Frykten for å bli utsatt for noe negativt gjør at mange lever under et sterkt press. På mange måter kan det sammenliknes med en form for rasisme når det er din legning som kommenteres, og ikke hvem du er som person. Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring kan være et alternativ for dem som ønsker å vite mer om dette.

At dette fremdeles er et problem, viser holdningene i kristne miljøer. Flertallet i Den norske kirke mener at det å være homofil i og for seg er greit, men at homofil «praksis» er galt. Noen mener også at homofile kan «helbredes», men dette er grundig tilbakevist av forskning. Mange homofile opplever det som vanskelig å fortelle familien om sin legning og er redd for familiens reaksjoner. Seksuelle flyktninger kaller en dem når homofile, lesbiske eller bifile føler at det blir for vanskelig å bo i bygda eller på det lille tettstedet de kommer fra, og derfor flytter til byen for å være anonyme eller for å bli en del av et homofilt miljø.

Homser og lesber

  1. Hva er homofili?
  2. Har homofile lov til å adoptere i Norge i dag?
  3. Hvilke rettigheter har de homofile fått i  den nye ekteskapsloven?
  4. Beskriv hovedtendensen i figuren. Hvordan tror du dette vil utvikle seg videre
  5. Diskuter: Hva er det vanskeligste med å være homofil 17-åring i Norge i dag
  6. Diskuter: Bør homofile og lesbiske ha rett til å vies i kirken?
preloaded image